🟡 Eduardo Sosa - ¨Canto de amor a La Habana¨ - Videoclip - Director: Freddy Loons


Eduardo Sosa
¨Canto de amor a La Habana¨
- Videoclip -

Eduardo Sosa

Freddy Loons
(Director)

Eduardo Sosa - ¨Canto de amor a La Habana¨ - Videoclip - Director: Freddy Loons. Portal Del Vídeo Clip Cubano